Xe khách tại Yên Bái

Việt Phương

 • Lịch trình: Bến xe Yên Bái – Km5 – đường tránh ngập – Nút IC12 (cao tốc Nội Bài – Lào Cai) – Nút giao Km0 – Cầu Thăng Long – Bx Nam Thăng Long – Bến xe Giáp Bát
 • Giờ xuất bến: Giờ đi: 04h00′ Giờ về: 10h15′
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  0913.528.468

YÊN THÚY

 • Lịch trình: Mỹ Đình – Yên Bái
 • Giờ xuất bến: Mỹ Đình 13h40
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  0913 005 085

Ngọc Hà

 • Lịch trình: Bến xe Yên Bái – QL37- QL70- QLộ2 – Bến xe Gia Lâm
 • Giờ xuất bến: Giờ đi: 09h00′ Giờ về: 14h20′
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  0975.423.343

Thu Thắng

 • Lịch trình: Bến xe Yên Bái – Km5 – đường tránh ngập – Nút IC12 (cao tốc Nội Bài – Lào Cai) – Nút giao Km0 – Cầu Thăng Long – Bến xe Mỹ Đình
 • Giờ xuất bến: Giờ đi: 09h15′ Giờ về: 14h30′
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  0982.590.089

khánh bình

 • Lịch trình: Hà Nội – Nghĩa Lộ – Tú Lệ – Mù Cang Chải
 • Giờ xuất bến: Liên hệ
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  19008021

Hồng

 • Lịch trình: Bến xe Yên Bái – Km5 – đường tránh ngập – Nút IC12 (cao tốc Nội Bài – Lào Cai) – Nút giao Km0 – Cầu Thăng Long – Bx Nam Thăng Long – Bến xe Mỹ Đình – Hà Đông – Bx Yên Nghĩa
 • Giờ xuất bến: Giờ đi: 10h05 Giờ về: 15h45′
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  0971.003.788

Thanh Mai

 • Lịch trình: Bến xe Yên Bái – Nút IC12 (cao tốc Nội Bài – Lào Cai) – Nút Km0 – Đông Anh – Bến xe Gia Lâm
 • Giờ xuất bến: Giờ đi: 17h00′ Giờ về: 9h00
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  0919.421.569

Đức Uyên

 • Lịch trình: Bến xe Yên Bái – QL70 – QL2 – Phù Ninh – Nút IC18 (cao tốc NBài – LCai) – Nút giao Km0 – cầu Thăng Long – Bến xe Mỹ Đình
 • Giờ xuất bến: Giờ đi: 11h30′ Giờ về: 17h30′
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  0974.424.024

Tuyến Huệ

 • Lịch trình: Bến xe Yên Bái – QL37 – QL70 – QLộ2 – cầu Thăng Long – Bến xe Mỹ Đình.
 • Giờ xuất bến: Giờ đi: 05h45′ Giờ về: 12h15′
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  0977.178.215

HÙNG LIÊN

 • Lịch trình: Hà Nội – Yên Bái
 • Giờ xuất bến: Mỹ Đình 16h-16h45 Yên Bái 8h45-10h45
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  0216 3863656 – 0915 914407

Cường Liên

 • Lịch trình: Bến xe Yên Bái – Km5 – đường tránh ngập – Nút IC12 (cao tốc Nội Bài – Lào Cai) – Nút giao Km0 – Cầu Thăng Long – Bến xe Mỹ Đình
 • Giờ xuất bến: Giờ đi: 09h45′ Giờ về: 15h15′
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  0943.545.776

HƯNG NGỌC

 • Lịch trình: Yên Bái – Than Uyên (Lai Châu)
 • Giờ xuất bến: Đang cập nhật
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  0984543878

HIẾU SÂM

 • Lịch trình: Yên Bái – Hà Nội
 • Giờ xuất bến: Yên Bái 3h45 Mỹ Đình 8h45
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  0915 367489 – 0976 361522

Nghĩa

 • Lịch trình: Bến xe Yên Bái – QL37 – QL70 – QL 2 – Bến xe Gia Lâm – Hà Nội
 • Giờ xuất bến: Giờ đi: 03h30′ Giờ về: 10h00′
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  0912 437 848

HƯNG THÀNH

 • Lịch trình: Mỹ Đình – Nghĩa Lộ – Mù Cang Chải – Lai Châu
 • Giờ xuất bến: Mỹ Đình 19h45 Lai Châu 17h00
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  0975 559911 – 0969 535757

Hiển Thu

 • Lịch trình: Bến xe Yên Bái – Km5 – đường tránh ngập – Nút IC12 (cao tốc Nội Bài – Lào Cai) – Nút giao Km0 – Cầu Thăng Long – Bến xe Mỹ Đình.
 • Giờ xuất bến: Giờ đi: 08h30′ Giờ về: 15h00′
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  0913.061.479

Hùng Liên

 • Lịch trình: Bến xe Yên Bái – Km5 – đường tránh ngập – Nút IC12 (cao tốc Nội Bài – Lào Cai) – Nút giao Km0 – Cầu Thăng Long – Bến xe Mỹ Đình
 • Giờ xuất bến: Giờ đi: 08h45′ Giờ về: 16h00′
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  0976.690.569

Tuấn Linh

 • Lịch trình: Bến xe Yên Bái – Nút giao IC12 (cao tốc Nội Bài – Lào Cai) – Nút giao Km0 -cầu Thăng Long – Bến xe Giáp Bát
 • Giờ xuất bến: Giờ đi: 11h45′ Giờ về: 18h15
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  0942.100.078

Chiến Thủy

 • Lịch trình: Bến xe Yên Bái – Km5 – đường tránh ngập – Nút IC12 (cao tốc Nội Bài – Lào Cai) – Nút giao Km0 – Cầu Thăng Long – Bx Mỹ Đình.
 • Giờ xuất bến: Giờ đi: 05h15′ Giờ về: 11h00′
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  0912.510.497

HOÀNG ANH

 • Lịch trình: Giáp Bát – Mỹ Đình – Nghĩa Lộ – Mù Cang Chải – Than Uyên – Lai Châu
 • Giờ xuất bến: Giáp Bát 17h00 Bến xe Lai Châu 17h00
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  0984 971999 / 0912 317515 / 0912 524066 / 0912 212418

Trung Hiếu

 • Lịch trình: Bến xe Yên Bái – Km5 – đường tránh ngập – Nút IC12 (cao tốc Nội Bài – Lào Cai) – Nút giao Km0 – Cầu Thăng Long – Bến xe Mỹ Đình
 • Giờ xuất bến: Giờ đi: 11h15′ Giờ về: 17h15′
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  0919.961.414

Phong Thắm

 • Lịch trình: Bến xe Yên Bái – Km5 – đường tránh ngập – Nút IC12 (cao tốc Nội Bài – Lào Cai) – Nút Km0 – cầu Thăng Long – Bến xe Mỹ Đình
 • Giờ xuất bến: Giờ đi: 14h45′ Giờ về: 7h30′
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:

THẢO NGUYÊN

 • Lịch trình: Hà Nội – Mù Cang Chải
 • Giờ xuất bến: Mỹ Đình 10h Mù Cang Chải 21h
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  0978991992

toàn anh

 • Lịch trình: Hà Nội – Mù Cang Chải
 • Giờ xuất bến: Liên hệ
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  0974462264

MƯỜI HOA

 • Lịch trình: Hà Nội – Yên Bái
 • Giờ xuất bến: ên Bái 11h00 11h15 Mỹ Đình 13h15 16h45
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  0216 3865926 – 0973 527215 – 0948 068877 – 0915 808354

DŨNG THẢO

 • Lịch trình: Hà Nội – Nghĩa Lộ
 • Giờ xuất bến: Nghĩa Lộ 7h15 Hà Nội 13h20
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  0216 3871055 – 0979 704288 – 0912 016756

Huy Trang

 • Lịch trình: Bến xe Yên Bái – Km5 – đường tránh ngập – Nút IC12 (cao tốc Nội Bài – Lào Cai) – Nút giao Km0 – Cầu Thăng Long – Bến xe Mỹ Đình
 • Giờ xuất bến: Giờ đi: 05h00′ Giờ về: 10h45′
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  0912.332.087

Thành Lan

 • Lịch trình: Bến xe Yên Bái – Nút giao IC12 (cao tốc Nội Bài – Lào Cai) – Nút giao km0 – cầu Thăng Long – Bến Xe Giáp Bát
 • Giờ xuất bến: Giờ đi: 12h15′ Giờ về: 7h00′
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  0984.664.457

MẾN THU

 • Lịch trình: Mỹ Đình – Yên Bái
 • Giờ xuất bến: Mỹ Đình 14h30
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  0936 160 036

Bình Yên

 • Lịch trình: Bến xe Yên Bái – Km5 – đường tránh ngập – Nút IC12 (cao tốc Nội Bài – Lào Cai) – Nút Km0 – cầu Thăng Long- Bến xe Mỹ Đình
 • Giờ xuất bến: Giờ đi: 14h00′ Giờ về: 8h00′
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  0982.415.269

Thành Cúc

 • Lịch trình: Bến xe Yên Bái – Km5 – đường tránh ngập – Nút IC12 (cao tốc Nội Bài – Lào Cai) -Nút Km0 – cầu Thăng Long- Bến xe Mỹ Đình
 • Giờ xuất bến: Giờ đi: 16h15′ Giờ về: 9h00′
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  0389 470 858

ANH TÚ

 • Lịch trình: Mỹ Đình – Việt Trì – Thanh Sơn – Nghĩa Lộ – Mù Cang Chải – Than Uyên – Lai Châu
 • Giờ xuất bến: Mỹ Đình 17h30 18h45 Lai Châu 18h00
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  0213 6286909 / 0986 392081 / 0986 025569 / 0399 286488

THẢO NGUYÊN

 • Lịch trình: Hà Nội – Mù Cang Chải
 • Giờ xuất bến: Mỹ Đình 10h Mù Cang Chải 21h
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  0978991992

DU TUYẾT

 • Lịch trình: Hà Nội – Lục Yên
 • Giờ xuất bến: Đang cập nhật
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  0913 007 564 – 0913 352 456

Trung Mắm

 • Lịch trình: Bến xe Yên Bái – Km5 – đường tránh ngập – Nút IC12 (cao tốc Nội Bài – Lào Cai) – Nút Km0 – cầu Thăng Long – Bến xe Mỹ Đình
 • Giờ xuất bến: Giờ đi: 15h45′ Giờ về: 9h45
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  0975.533.532

Sơn Hải

 • Lịch trình: Bến xe Yên Bái – Km5 – đường tránh ngập – Nút IC12 (cao tốc Nội Bài – Lào Cai) – Nút Km0 – cầu Thăng Long – Bến xe Mỹ Đình
 • Giờ xuất bến: Giờ đi: 15h00′ Giờ về: 8h30′
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  0912.433.723

Vĩ Thảo

 • Lịch trình: Bến xe Yên Bái – Km5 – đường tránh ngập – Nút IC12 (cao tốc Nội Bài – Lào Cai) – Nút giao Km0 – Cầu Thăng Long – Bx Mỹ Đình.
 • Giờ xuất bến: Giờ đi: 05h30′ Giờ về: 11h15′
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  0974.602.187

Tuấn Thư

 • Lịch trình: Bến xe Yên Bái – Km5 – đường tránh ngập – Nút IC12 (cao tốc Nội Bài – Lào Cai) – Nút giao Km0 – Cầu Thăng Long – Bến xe Mỹ Đình.
 • Giờ xuất bến: Giờ đi: 04h50′ Giờ về: 11h30′
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  0972.572.242

HÒA BÌNH

 • Lịch trình: Mỹ Đình – Nghĩa Lộ
 • Giờ xuất bến: Nghĩa Lộ 11h45
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  0977 115 118 – 0914 661 324

Thắng

 • Lịch trình: Bến xe Yên Bái – Km5 – đường tránh ngập – Nút IC12 (cao tốc Nội Bài – Lào Cai) – Nút giao Km0 – Cầu Thăng Long – Bến xe Mỹ Đình
 • Giờ xuất bến: Giờ đi: 10h30′ Giờ về: 15h45′
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  0915.515.333

Tuấn Nhung

 • Lịch trình: Bến xe Yên Bái – Km5 – đường tránh ngập – Nút IC12 (cao tốc Nội Bài – Lào Cai) – Nút giao Km0 – Cầu Thăng Long – Bến xe Mỹ Đình
 • Giờ xuất bến: Giờ đi: 03h45′ Giờ về: 8h45′
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  0976 361 522

Thảo Anh

 • Lịch trình: Bến xe Yên Bái – quốc lộ 37- quốc lộ 70 – quốc lộ 2 – cầu Thăng Long – Bến xe Mỹ Đình
 • Giờ xuất bến: Giờ đi: 07h30′ Giờ về: 14h30′
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  0913.359.334

HẢI PHƯỢNG

 • Lịch trình: Hà Nội -Yên Bái
 • Giờ xuất bến: Hà Đông (12h 13h 14h 15h 16h) Mỹ Đình (9h15 17h 17h45) Giáp Bát (8h 9h) Nước Mát (Từ 6h đến 16h15)
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  Hà Đông 01273 780 099/199/299/399/499 – 0915 274 674/675/676/678/

Tuấn Tài

 • Lịch trình: Bến xe Yên Bái – Km5 – đường tránh ngập – Nút IC12 (cao tốc Nội Bài – Lào Cai) – Nút giao Km0 – Bắc Thăng Long Nội Bài – Bến xe Giáp Bát
 • Giờ xuất bến: Giờ đi: 05h00′ Giờ về: 11h00′
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  0912.861.070

Dũng Thảo

 • Lịch trình: Hà Nội – Yên Bái
 • Giờ xuất bến: Yên Bái 8h45 10h45 Mỹ Đình 16h00 16h15
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  0216 3863656 – 0915 914407

Thu Thắng

 • Lịch trình: Bến xe Yên Bái – Km5 – đường tránh ngập – Nút IC12 (cao tốc Nội Bài – Lào Cai) – Nút giao Km0 – Cầu Thăng Long – Bến xe Mỹ Đình
 • Giờ xuất bến: Giờ đi: 06h45′ Giờ về: 13h00′
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  0913.305.282

Yên Thúy

 • Lịch trình: Bến xe Yên Bái – Nút giao IC12 (cao tốc Nội Bài – Lào Cai) – Nút giao Km0 – cầu Thăng Long – Bến xe Mỹ Đình
 • Giờ xuất bến: Giờ đi: 07h00′ Giờ về: 13h45′
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  0913.005.085
 • Bay trên mùa vàng, ngắm đèo Khau Phạ
 • Thời gian tổ chức lễ hội ruộng bậc thang Mù Cang Chải 2016
 • Festival dù lượn Khau Phạ với chủ đề “Bay trên mùa nước đổ”
 • Homestay ở Mù Cang Chải, Yên Bái
 • Cheo leo đèo dốc Lìm Mông
 • Ruộng bậc thang Mù Cang Chải thơ mộng mùa lúa chín
 • Hướng dẫn leo Tà Chì Nhù

Hòa Yến
Địa chỉ: Số 11 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Trung Tâm, Thị xã Nghĩa Lộ, Yên BáiĐiện thoại: 0966 726726

Sơn Toàn

 • Lịch trình: Bến xe Yên Bái – Km5 – đường tránh ngập – Nút IC12 (cao tốc Nội Bài – Lào Cai) – Nút Km0 – cầu Thăng Long – Bến xe Mỹ Đình
 • Giờ xuất bến: Giờ đi: 13h45′ Giờ về: 7h00′
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  0915.915.023

DŨNG THẢO

 • Lịch trình: Phúc Sơn – Hạnh Sơn – Nghĩa Lộ – Mỹ Đình
 • Giờ xuất bến: Phúc Sơn 6h20 Mỹ Đình 14h20
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  0216 3871055 – 0914592974

ngân hà

 • Lịch trình: Hà Nội – Mù Cang Chải – Lai Châu
 • Giờ xuất bến: Mỹ Đình 17h00 19h30 Lai Châu 17h30 20h00
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  0912 131215

Nam Thúy

 • Lịch trình: Bến xe Yên Bái – Km5 – đường tránh ngập – Nút IC12 (cao tốc Nội Bài – Lào Cai) – Nút Km0 – cầu Thăng Long – BXe Mỹ Đình
 • Giờ xuất bến: Giờ đi: 15h15′ Giờ về: 6h45′
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  0913.539.639

Hiếu

 • Lịch trình: Bến xe Yên Bái – QL37- QL70- QLộ2 – Bến xe Gia Lâm
 • Giờ xuất bến: Giờ đi: 10h00 Giờ về: 9h00′
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  0912.362.056

Công Thủy

 • Lịch trình: Lục Yên – TP. Yên Bái – Quế Võ – Bắc Ninh – Phú Thọ – TP. Hồ Chí Minh
 • Giờ xuất bến: Giờ đi: 11h00  Giờ về: 12h00
 • Địa chỉ: Km3+500 đường TT.Yên Thế – Xuân Long, xã Liễu Đô, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái (Cạnh cây xăng Liễu Đô)
 • Điện thoại: 0983.515.368 – 0912.668.226

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *