Xe khách tại Thái Bình

NHÂN

 • Lịch trình: Rạch Giá – Thái Bình – Hải Phòng
 • Giờ xuất bến: Rạch Giá các ngày 2-10-18-23 âm lịch Thái Bình, Hải Phòng các ngày 5-15-21-28 âm lịch
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  0908 259704

HOÀNG HÀ

 • Lịch trình: Hà Nội – Thái Bình
 • Giờ xuất bến: 5h đến 19h
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  0227 3842177 – 024 36283677 – 024 39120308

LONG THU

 • Lịch trình: Quỳnh Côi – Mỹ Đình
 • Giờ xuất bến: Quỳnh Côi 12h15 Mỹ Đình 16h15
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  0913 136999

MAI SỬ

 • Lịch trình: Thái Bình – Hà Nội
 • Giờ xuất bến: Thái Bình 4h-4h30-12h-14h Mỹ Đình 7h30-8h-15h30-17h
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  0913 565336 – 0944 821822

TÚY HƯỜNG

 • Lịch trình: Thái Thụy – Thái Bình – Hà Nội
 • Giờ xuất bến: Thái Thụy 6h Giáp Bát 11h40
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  0227 3853776 – 0912018632

NGÂN SƠN

 • Lịch trình: Hà Nội – Thái Bình
 • Giờ xuất bến: Trà Giang 8h Mỹ Đình 14h15
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  0227 3810309 – 0934 636858 – 0974 427779

PHIỆT HỌC

 • Lịch trình: Hà Nội – Thái Bình
 • Giờ xuất bến: Nam Trung 4h40-14h10 Đông Hoàng 5h30 Mỹ Đình 9h30-14h40-18h10
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  0227 3505050 – 0914 265599

THẮNG TÀI

 • Lịch trình: Điện Biên – Thái Bình
 • Giờ xuất bến: 17h cả 2 đầu bến
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  0983 633306

ANH TUẤN

 • Lịch trình: Đông Hưng – Hà Nội
 • Giờ xuất bến: Đông Hưng 6h20-12h30 Giáp Bát 9h10-15h20
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  0913308642 – 0914608127

VĨNH NHUNG

 • Lịch trình: Thái Bình – Sài Gòn
 • Giờ xuất bến: Sài Gòn 5-15-25 âm lịch Kiến Xương 2-12-22 âm lịch
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  0227 3822183 – 0973 692985 – 0944 007568

AN BÌNH

 • Lịch trình: Sài Gòn – Thái Bình
 • Giờ xuất bến: Thái Bình 6-12-18-24-30 âm lịch Sài Gòn 17h các ngày 2-8-14-20-26
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  0227 3516693 – 0982 036410 – 0916 862382

THIÊN TRƯỜNG

 • Lịch trình: Hà Nội – Thái Bình
 • Giờ xuất bến: Mỹ Đình 6h50-15h Thái Bình 10h-19h
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  0944 113018 – 0984 368129

THẢN HUỆ

 • Lịch trình: Hà Nội – Nam Hải (Thái Bình)
 • Giờ xuất bến: Nam Hải 13h20 Mỹ Đình 7h10
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  0936 201855 – 0978 420585

KHIÊN NGUYỆT

 • Lịch trình: Nam Hải – Tiền Hải – Giáp Bát – Mỹ Đình
 • Giờ xuất bến: Nam Hải 6h30 Mỹ Đình 12h45
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  0944190251 – 0914642182

DUYỆT THỦY

 • Lịch trình: Thái Bình – Lào Cai – Sa Pa
 • Giờ xuất bến: Thái Bình 18h30 Lào Cai 18h30
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  0227 3811833

ĐỨC THỊNH

 • Lịch trình: Giáp Bát – Tiền Hải
 • Giờ xuất bến: Tiền Hải 5h-13h Giáp Bát 16h30
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  0227 3836978 -0912 455186

ANH TÚ

 • Lịch trình: Lai Châu – Thái Bình
 • Giờ xuất bến: 18h hàng ngày
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  0986 025569 – 0979 125641

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.