Xe khách tại Nam Định

YÊN TỚI

 • Lịch trình: Hải Hậu – Giao Thủy – Sài Gòn – Cà Mau
 • Giờ xuất bến: Giao Thủy 14h các ngày 2-12-22 âm lịch Cà Mau 10h các ngày 5-15-25 âm lịch
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  0228 3877091 – 0912 230315 – 0908 967924

VIỆT LINH

 • Lịch trình: Đông Bình – Nghĩa Hưng – Giáp Bát
 • Giờ xuất bến: Đông Bình 12h35 Giáp Bát 8h30
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  0912 622535 – 039 4651652

TRẦN QUÝ

 • Lịch trình: Sài Gòn – Nam Định – Hải Hậu
 • Giờ xuất bến: Nam Định các ngày 5-15-25 âm lịch Sài Gòn 8-18-28 âm lịch
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  0228 3874662 – 0918 498111 – 0918 279062

NGỌC LONG

 • Lịch trình: Sài Gòn – Nam Định – Ninh Cường
 • Giờ xuất bến: Nam Định các ngày 6-10-16-20-26-30 âm lịch Sài Gòn các ngày 4-10-14-20-24-30 âm lịch
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  0228 3884415 – 0915 429785 – 0915 429712

MAI ẢNH

 • Lịch trình: Sài Gòn – Giao Thủy – Nam Định
 • Giờ xuất bến: Nam Định 7h các ngày 1-8-16-24 âm lịch Sài Gòn 15h các ngày 4-10-18-26 âm lịch
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  0228 6294320 – 0912 284320

TRƯỜNG KHOA

 • Lịch trình: Sài Gòn – Nam Định – Giao Thủy
 • Giờ xuất bến: Liên hệ
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  0937693832 – 0228 2211799

TIẾN LONG

 • Lịch trình: Cà Mau – Cần Thơ – Sài Gòn – Nam Định – Hải Hậu – Nghĩa Hưng
 • Giờ xuất bến: Nghĩa Hưng 2h các ngày 4-14-24 âm lịch Cà Mau các ngày 8-18-28 âm lịch
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  0228 3920651 – 0918 277102

LIÊN TẤN

 • Lịch trình: Sài Gòn – Giao Thủy – Nam Định
 • Giờ xuất bến: Giao Thủy 15h các ngày 10-20-28 âm lịch Sài Gòn các ngày 2-14-24 âm lịch
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  0228 3743013 – 0912 288954 – 0228 3877542 – 0912 284024

CHỈNH LUÂN

 • Lịch trình: Hải Thịnh – Vô Tình – Phủ Lý – Giáp Bát
 • Giờ xuất bến: Hải Thịnh 8h Giáp Bát 15h20
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  0916 952669 – 0986 425070

NAM TIẾN

 • Lịch trình: Nam Thái (Nam Trực) – Nam Định – Hà Nội
 • Giờ xuất bến: Nam Thái 5h45 Giáp Bát 12h45
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  0946 642728

VĂN PHƯỢNG

 • Lịch trình: Nghĩa Hưng – Nam Định – Sài Gòn
 • Giờ xuất bến: Nghĩa hưng các ngày 4-14-24 âm lịch Sài Gòn các ngày 8-18-28 âm lịch
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  0228 3872420 – 0948 373313 – 0903 813939 – 0915 307694

VIẾT LỮU

 • Lịch trình: Hải Thịnh – Hải Hậu – Nam Định – Sài Gòn
 • Giờ xuất bến: Hải Thịnh các ngày 4-14-24 âm lịch Sài Gòn các ngày 7-17-27 âm lịch
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  0228 3876595 – 0982 173606

GIA TẶNG

 • Lịch trình: Đông Bình – Nghĩa Hưng – Hà Nội
 • Giờ xuất bến: Đông Bình 6h Giáp bát 13h
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  0228 3726444 – 0913 099486

PHÚC HƯNG

 • Lịch trình: Nghĩa Hưng – Nam Định – Sài Gòn – Bến xe ngã tư ga
 • Giờ xuất bến: Nghĩa Hưng các ngày 9-19-29 âm lịch Sài Gòn các ngày 2-12-22 âm lịch
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  0228 3872266 – 0912 139271

PHÚC THỦ

 • Lịch trình: Sài Gòn – Quất Lâm – Nam Định
 • Giờ xuất bến: Quất Lâm 14h các ngày 2-12-16-22 âm lịch Sài Gòn 10h các ngày 6-14-19-26 âm lịch
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  0983 893442 – 0979 702443

Phương Trang

 • Lịch trình: Hà Nội – Nam Định
 • Giờ xuất bến: Giáp Bát 7h35 đến 20h30 Nam Định 5h đến 18h
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  024 38641919 – 0228 3863863

ĐỨC MỠI

 • Lịch trình: Ngọc Lâm (Nghĩa Hưng) – Mỹ Đình
 • Giờ xuất bến: Ngọc Lâm 9h30 Mỹ Đình 17h
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  0228 3872043 – 0974 010838

ĐẠT ANH

 • Lịch trình: Sài Gòn – Nam Định – Giao Thủy
 • Giờ xuất bến: Liên hệ
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  0976 216788 – 0982 360228

CÚC CẢNH

 • Lịch trình: Sài Gòn – Giao Thủy – Nam Định
 • Giờ xuất bến: Nam Định 4h30 các ngày 4-14-24 âm lịch Sài Gòn các ngày 8-18-28 âm lịch
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  0228 3508137 – 0947 337338

THÀNH TRUNG

 • Lịch trình: Nghĩa Hưng – Hải Hậu – Nam Định – Sài Gòn – Cà Mau
 • Giờ xuất bến: Nghĩa Hưng các ngày 6-16-26 âm lịch Cà Mau các ngày 9-19-29 âm lịch
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  0290 3567453 – 0912 273362 – 0912 450910

NGỌC THY

 • Lịch trình: Sài Gòn – Bình Dương – Bình Phước – Đắk Lắk – Gia Lai – Hải Hậu – Nam Định
 • Giờ xuất bến: Liên hệ
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  0228 3789277 – 0902 947899 – 0938 397442

HIÊN PHIÊN

 • Lịch trình: Sài Gòn – Giao Thủy – Nam Định
 • Giờ xuất bến: Giao Thủy 4h30 các ngày 1-9-19 âm lịch Sài Gòn 14h các ngày 4-13-23
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  0228 3734723 – 0912 272054 – 0937 737304

AN ĐÔNG

 • Lịch trình: Nghĩa Hải – Nam Định – Quỹ Nhất – Giáp Bát
 • Giờ xuất bến: Nghĩa Hải 12h45 Giáp bát 16h30
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  0228 3872222 – 0915 301377 – 0983 937688

DUY PHÚ

 • Lịch trình: Giao Thủy – Sài Gòn – Cà Mau
 • Giờ xuất bến: Giao Thủy 13h các ngày 8-18-28 âm lịch Cà Mau 12h các ngày 1-11-21 âm lịch Sài Gòn các ngày 2-12-22 âm lịch
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  083 3459293 – 0913 167280 – 0912 455485

CHIẾN DUNG

 • Lịch trình: Hải Hậu – Mỹ Đình
 • Giờ xuất bến: Hải An 5h30-6h Mỹ Đình 13h
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  0912 947284 – 0987 059766

XUÂN CHIẾN

 • Lịch trình: Sài Gòn – Nam Định – Giao Thủy
 • Giờ xuất bến: Quất Lâm 14h30 các ngày 4-10-18-24 âm lịch Sài Gòn 10h30 các ngày 7-13-21-27 âm lịch
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  0228 3893214 – 0915 427035

THẠNH TRỮ

 • Lịch trình: Sài Gòn – Nam Định – Giao Thủy
 • Giờ xuất bến: Giao Thủy 5h các ngày 10-20-29 âm lịch Sài Gòn 6h các ngày 4-14-24 âm lịch
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  0228 3895807 – 0906 655388 – 0913 119454

TUẤN BÌNH

 • Lịch trình: Hà Nội – Nam Định
 • Giờ xuất bến: Nam Điền 6h Nghĩa Hải 7h20 Giáp Bát 13h30-16h
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  0917 515929 – 0917 646596 – 0168 4211242

ĐÌNH VỊ

 • Lịch trình: Nghĩa Hưng – Nam Định – Sài Gòn – Cà Mau
 • Giờ xuất bến: Nghĩa Hưng 2h các ngày 2-12-22 âm lịch Cà Mau 14h các ngày 6-16-26 âm lịch
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  0228 3872221- 0949377999

KHÁNH THỦY

 • Lịch trình: Nam Định Lai Châu
 • Giờ xuất bến: Giao Thủy 2h Lai Châu 19h30
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  0988 976321 – 0976 652400 – 0912 131215

ANH KIÊN

 • Lịch trình: Yên Trị (Ý Yên) – Hà Nội
 • Giờ xuất bến: Yên Trị 6h Giáp Bát 14h
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  0228 3826474 – 0985 114820

THANH SƠN

 • Lịch trình: Hải An – Mỹ Đình
 • Giờ xuất bến: Hải An 12h Mỹ Đình 17h
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  0936 727888 – 0916 039688

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *