Xe khách tại Lâm Đồng

SƠN HẢI

 • Lịch trình: Đạ Tẻh – Sài Gòn
 • Giờ xuất bến: Liên hệ
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  0263 3880575 – 0919 036983

MINH THU

 • Lịch trình: Đà Lạt – Vinh – Thanh Hóa – Hà Nội
 • Giờ xuất bến: Đà Lạt (thứ 2,3,5,7 hàng tuần) Hà Nội (thứ 3,5,6 chủ nhật hàng tuần)
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  0263 3821613 – 0903 756533

XUÂN HÙNG

 • Lịch trình: Sài Gòn – Đà Lạt
 • Giờ xuất bến: Đà Lạt 5h30-21h-22h Sài Gòn 13h-14h
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  0263 3825611 – 0263 3549545 – 0913 762661 – 0918 007344

THANH THỦY

 • Lịch trình: Đà Lạt – Đà Nẵng – Huế
 • Giờ xuất bến: 14h-16h-17h
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  0263 3823151 – 0236 3646696 – 0913 789289

NGỌC TUẤN

 • Lịch trình: Sài Gòn – Cát Tiên
 • Giờ xuất bến: Liên hệ
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  0263 3884282 – 0918 175605

DƯƠNG HUỲNH

 • Lịch trình: Sài Gòn – Di Linh
 • Giờ xuất bến: Di Linh 7h Sài Gòn 14h
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  0263 3766248 – 0985 032131

TM BROTHER

 • Lịch trình: Sài Gòn/Mũi Né/Nha Trang – Đà Lạt
 • Giờ xuất bến: Liên hệ
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  028 38377764 – 0263 3828383 – 0252 3847359 – 0258 3523556

PHƯƠNG TRANG

 • Lịch trình: Sài Gòn – Đà Lạt/Đức Trọng/Bảo Lộc
 • Giờ xuất bến: Liên tục
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  028 38309309

DUY THANH

 • Lịch trình: Sài Gòn – Đạ Tẻh
 • Giờ xuất bến: Đạ Tẻh 5h Sài Gòn 9h
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  0263 3880939 – 0263 3604779 – 0918 062310

TÂM HẠNH

 • Lịch trình: Sài Gòn/Mũi Né/Nha Trang – Đà Lạt
 • Giờ xuất bến: Sài Gòn 7h30; Mũi Né 1h30-7h30; Nha Trang 7h00; Đà Lạt 7h30
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  028 39205653 – 0263 3828383 – 0252 3847561 – 0258 3522373

THESINH TOURIST

 • Lịch trình: Sài Gòn/Mũi Né/Nha Trang – Đà Lạt
 • Giờ xuất bến: Sài Gòn 7h30; Mũi Né 13h; Nha Trang 8h-14h; Đà Lạt 7h30-8h
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  028 38389593 – 0252 3847542 -0258 3524329 – 0263 3822663

HÒA HIỆP

 • Lịch trình: Cà Mau – Đà Lạt
 • Giờ xuất bến: Cà Mau 19h40 Đà Lạt 14h
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  0947 491491

TUẤN HIỆP

 • Lịch trình: Cà Mau – Đà Lạt
 • Giờ xuất bến: Cà Mau 18h Đà Lạt 12h
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  0946 492492

THÀNH BƯỞI

 • Lịch trình: Sài Gòn/Cần Thơ – Đà Lạt
 • Giờ xuất bến: Cần Thơ 6h-20h; Đà Lạt 6h-20h
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  028 38306306 – 028 38333999 – 0263 39393939 – 0263 3540540 – 0292 3872872

THẢO TRANG

 • Lịch trình: Sài Gòn – Đạ Tẻh
 • Giờ xuất bến: Liên hệ
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  0263 3604466 – 0973 187818

THESINH TOURIST

 • Lịch trình: Hà Nội – Đà Lạt
 • Giờ xuất bến: Đà Lạt 7h30 Hà Nội 18h
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  024 39290394 – 024 39261568 – 0263 3822663

ĐỨC LỘC

 • Lịch trình: Sài Gòn – Đà Lạt
 • Giờ xuất bến: Liên hệ
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  028 35116857 – 0263 3501450 – 0908 601888

THANH HÀ

 • Lịch trình: Lâm Đồng – Hà Nội – Thái Nguyên
 • Giờ xuất bến: Lâm Đồng (thứ 3,4,6 hàng tuần) Thái nguyên (thứ 2,6,7 hàng tuần)
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  0263 3831954 – 0263 3817135

TUẤN THÙY

 • Lịch trình: Sài Gòn – Cát Tiên
 • Giờ xuất bến: Liên hệ
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  0263 3885919 – 0933 223955 – 0908 992188

MINH THỚI

 • Lịch trình: Sài Gòn – Đạ Tẻh
 • Giờ xuất bến: Liên hệ
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  0263 3880992 – 0984 191336

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *