Xe khách tại Hải Dương

HOÀNG KHOA

 • Lịch trình: Sài Gòn – Hải Dương Đồng Gia – Phú Thái – Thanh Hà
 • Giờ xuất bến: Các ngày chẵn âm lịch
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  0903 588442 – 0913 023332 – 0973 779567

KHANG KIÊN

 • Lịch trình: Hải Dương – Gia Lai – Đắk Lắk
 • Giờ xuất bến: Liên hệ
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  0220 3857999 – 0220 3859859 – 0985471515

HẢI HƯNG

 • Lịch trình: Ninh Giang – Gia Lâm
 • Giờ xuất bến: Ninh Giang 04h00-04h15-05h00-07h30-09h35-10h30-11h35-12h00-13h30-14h00-14h30-15h00-15h50
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  Đang cập nhật

KHANG KIÊN

 • Lịch trình: Sài Gòn – Hải Dương
 • Giờ xuất bến: Hải Dương 14h15 các ngày chẵn âm lịch và 1-11-21 Sài Gòn 15h30 các ngày chẵn âm lịch và 5-15-25
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  0220 3857999 – 0220 3859859 – 0985471515

MẠNH KY

 • Lịch trình: Sài Gòn – Hải Dương
 • Giờ xuất bến: Liên hệ
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  0982 944322 – 0914 149347

ĐĂNG KHOA

 • Lịch trình: Kon Tum – Hải Dương
 • Giờ xuất bến: Kon Tum 15h30 Hải Dương 7h
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  0260 3864606 – 0260 2211299 – 0260 2211779

HẢI HƯNG

 • Lịch trình: Hải Dương- Yên Nghĩa
 • Giờ xuất bến: Hải Dương 4h55
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  Đang cập nhật

HẢI HƯNG

 • Lịch trình: Từ Ô – Gia Lâm
 • Giờ xuất bến: Từ Ô 04h30-05h30-06h30-07h15 Gia Lâm 10h30-11h30-12h30-13h30-14h00
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  Đang cập nhật

NGỌC SINH

 • Lịch trình: Hải Dương – Gia Lâm
 • Giờ xuất bến: Hải Dương 6h20-13h00-6h50-13h40-7h20-14h20
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  Đang cập nhật

HỒNG THẮM

 • Lịch trình: Hải Dương – Sài Gòn
 • Giờ xuất bến: Hải Dương 14h các ngày 2-8-15-20-27 âm lịch Sài Gòn 15h các ngày 6-11-17-24-29 âm lịch
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  0220 3739535 – 0972 043059 – 0987 330289

HOÀNG ĐỨC

 • Lịch trình: Ninh Giang – Sơn Tây
 • Giờ xuất bến: Ninh Giang 05h10-07h40-4h40-12h40
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  Đang cập nhật

HOÀNG PHONG

 • Lịch trình: Sài Gòn – Hải Dương
 • Giờ xuất bến: Hải Dương các ngày 2-10-18-25 âm lịch Sài Gòn các ngày 5-14-21-28 âm lịch
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  0220 3581606 – 0989 471299

VÂN THANH

 • Lịch trình: Hải Dương – Sài Gòn – Bến xe ngã tư ga
 • Giờ xuất bến: Hải Dương 11h các ngày chẵn âm lịch Sài Gòn 14h các ngày chẵn âm lịch
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  0220 3739683

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *