Xe khách tại Đồng Nai

ĐỨC THÀNH

 • Lịch trình: Sài Gòn – Xà Bang – Ngãi Giao
 • Giờ xuất bến: Ngãi Giao 6h30 Sài Gòn 11h
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  0251 3878039 – 0989 877575 – 0918 695252

TÙNG CHÂU

 • Lịch trình: Ngã 3 Vũng Tàu – Sóc Trăng – Phú Lộc
 • Giờ xuất bến: Ngã 3 Vũng Tàu 5h-5h30 Phú Lộc 5h15-5h40
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  0903 312440 – 0903 047441

CÚC PHƯƠNG

 • Lịch trình: Sài Gòn – Long Khánh
 • Giờ xuất bến: 7h đến20h Long Khánh 4h đến 17h
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  0251 3608039 -0251 3870018

MINH CHÂU

 • Lịch trình: Sài Gòn – Bảo Bình
 • Giờ xuất bến: Liên hệ
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  0251 3718171 – 0909 478899

THANH LONG

 • Lịch trình: Sài Gòn – Bảo Bình
 • Giờ xuất bến: Sài Gòn 8h-9h-16h Bảo Bình 12h-13h
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  0913 676874 – 0937 122232 – 0918 434530

OANH NGỌC

 • Lịch trình: Sài Gòn – Lý Lịch
 • Giờ xuất bến: Lý Lịch 11h30 Sài Gòn 6h30
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  0251 3862079 – 0983 441713 – 0984 958862

XUÂN HIẾU

 • Lịch trình: Long Khánh – Bến Tre
 • Giờ xuất bến: Liên hệ
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  0909 601667 – 0902 838080

BẢY NỞ

 • Lịch trình: Sài Gòn – Lang Minh – Sông Rây (Đồng Nai)
 • Giờ xuất bến: Sông Rây 5h30-13h Sài Gòn 7h30-12h30
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  0984 567411 – 0918 696100

XUÂN HIẾU

 • Lịch trình: Phương Lâm – Bình Đại (Bến Tre)
 • Giờ xuất bến: Liên hệ
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  0168 2266221

PHƯỚC THÀNH

 • Lịch trình: Cà Mau – Trị An – Tân Phú
 • Giờ xuất bến: Cà Mau 18h-18h50 Trị An 18h Tân Phú 16h
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  0290 3660101

ANH DUY

 • Lịch trình: Đồng Nai – Sài Gòn – Rạch Giá (Kiên Giang)
 • Giờ xuất bến: Đồng Nai 3h Rạch Giá 12h
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  0297 3506024 – 0919 742347

NĂM HIỀN

 • Lịch trình: Cà Mau – Long Khánh
 • Giờ xuất bến: Cà Mau 20h Long Khánh 2h
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  0919 449119 – 0918 466831

BẢY NGHĨA

 • Lịch trình: Biên Hòa – Bến Tre
 • Giờ xuất bến: Biên Hòa 5h30 Bến Tre 12h45
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  0936 152763 – 0917 767929

KIM HOÀN

 • Lịch trình: Sài Gòn – Tà Lài – Nam Cát Tiên
 • Giờ xuất bến: Sài Gòn 6h50-7h-9h-12h-13h45-14h45-16h Tà Lài Nam Cát Tiên 3h-6h-7h-8h30-12h-13h-14h
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  0251 3791133

THANH HUY

 • Lịch trình: Đồng Nai – Long Khánh – Cà Mau
 • Giờ xuất bến: Long Khánh 2h-7h15 Cà Mau 2h-20h
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  0913 171034 – 0915 751561

XUÂN THÀNH

 • Lịch trình: Sài Gòn – Căn Cứ 4
 • Giờ xuất bến: Căn Cứ 4 3h30
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  0251 3750075 – 0903 047772

XUÂN HIẾU

 • Lịch trình: Xuân Lộc – Thạnh Phú
 • Giờ xuất bến: Xuân Lộc 5h30 Thạnh Phú 7h30
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  0168 2266221 – 0909 601667 – 0902 838080

XUÂN TRANG

 • Lịch trình: Đồng Nai – Phương Lâm – Cà Mau
 • Giờ xuất bến: Phương Lâm 18h Cà Mau 1h30-17h40-18h
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  0251 3851995 – 0946 577979 – 0913 726314 – 0947 767979

KIM LAN

 • Lịch trình: Sài Gòn – Sông Ray – Lâm San
 • Giờ xuất bến: Sài Gòn 6h Sông Ray 14h
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  0987 474271 – 0976 004041

NHẬT HOÀNG

 • Lịch trình: Sài Gòn – Sông Ray
 • Giờ xuất bến: Sài Gòn 9h Sông Ray 14h30
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  0974 880383

KIM MINH

 • Lịch trình: Trà Vinh – Phương Lâm (Đồng Nai)
 • Giờ xuất bến: Trà Vinh 6h50 Phương Lâm 3h
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  0294 3882532 – 0918 023956 – 0251 3795511 – 0918 023956

HUY THÀNH

 • Lịch trình: Sài Gòn – Sông Ray – Lâm San
 • Giờ xuất bến: Sài Gòn 7h-8h Sông Ray 13h-13h50
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  0915 812769 – 0907 557135 – 0907 072211

DUYÊN CHỨC

 • Lịch trình: Tân Phú – Bến Tre
 • Giờ xuất bến: Tân Phú 5h30 Bến Tre 6h30
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  0913 684957 – 0918 312004

HÒA HIỆP

 • Lịch trình: Cà Mau – Biên Hòa
 • Giờ xuất bến: Cà Mau 18h40 Biên Hòa 15h30
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  0909 439844

ĐỒNG HIỆP A

 • Lịch trình: Sài Gòn – Đồng Hiệp
 • Giờ xuất bến: Sài Gòn 7h40-9h40 Đồng Hiệp 12h30-13h
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  0919 171120 – 0913 603575

ĐỨC THÀNH

 • Lịch trình: Sài Gòn – Kim Long
 • Giờ xuất bến: Kim Long 3h30-11h30 Sài Gòn 6h30-14h30
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  0251 3878039 – 0989 877575 – 0918 695252

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.