Xe khách tại Đắk Lắk

THU ĐỨC

 • Lịch trình: Sài Gòn – Buôn Ma Thuột
 • Giờ xuất bến: Sài Gòn 8h-11h-20h Buôn Ma Thuột 8h-20h
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  028 38308963 – 0262 3815815

KIM ANH

 • Lịch trình: Sài Gòn – Buôn Ma Thuột – Phước An
 • Giờ xuất bến: 20h-21h
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  0262 2484848 – 0905 997755

NĂM THÙY

 • Lịch trình: Sài Gòn – Buôn Ma Thuột
 • Giờ xuất bến: 8h-12h-17h-20h
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  028 39715731 – 028 38669873 – 0262 3816816 – 0262 3860777

KHANG KIÊN

 • Lịch trình: Hải Dương – Gia Lai – Đăk Lăk
 • Giờ xuất bến: Liên hệ
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  0220 3857999 – 0220 3859859

LẠC THIỆN

 • Lịch trình: Đăk Lăk – Sài Gòn
 • Giờ xuất bến: Lăk 16h30 Sài Gòn 19h30
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  0984 959565 – 0909 576522

TÂN QUÝ

 • Lịch trình: Sài Gòn – Krông Năng
 • Giờ xuất bến: 19h-20h
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  0262 3871818 – 0984 333666 – 0936 222444

Hòa liêm

 • Lịch trình: Krông Bông – Kim Châu – Buôn Ma Thuột – Sài Gòn
 • Giờ xuất bến: 20h
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  0973 469469

QUYẾT THẮNG

 • Lịch trình: Sài Gòn – Đăk Lăk
 • Giờ xuất bến: 19h
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  0262 3529888 – 0983 112105 – 0914 442338

LỮ GIA

 • Lịch trình: Sài Gòn – Eakar (Đăk Lăk)
 • Giờ xuất bến: 20h30-21h30 Eakar 20h-20h30
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  0262 2466477 – 0979 222777 – 0989 223223

SƠN HƯƠNG

 • Lịch trình: Sài Gòn – Buôn Ma Thuột
 • Giờ xuất bến: 18h00
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  0914 117374 – 0935 482728

NGỌC ĐƯỜNG

 • Lịch trình: Eakar – Sài Gòn
 • Giờ xuất bến: Eakar 19h Sài Gòn 20h
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  0262 3625537 – 0909 044522 – 0907 363789

HOÀNG QUÝ

 • Lịch trình: Hà Nội – Đăk Lăk
 • Giờ xuất bến: Giáp Bát 9h-9h40 Buôn Ma Thuột 8h
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  0914 041006 – 0979 951951

NGỌC ÁNH

 • Lịch trình: Chư Phả – Eah Leo – Buôn Hồ – Sài Gòn
 • Giờ xuất bến: Eah Leo 18h-19h30 Sài Gòn 18h-20h
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  0975 949969 – 0975 949909

HÒA LIÊM

 • Lịch trình: Krông Bông – Phước An – Buôn Ma Thuột – Sài Gòn
 • Giờ xuất bến: 19h
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  0262 3732222 – 0919 832222

THUẬN LỢI

 • Lịch trình: Bến Tre – Buôn Ma Thuột – Ea Súp
 • Giờ xuất bến: Bến Tre 4h
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  0275 3824978 – 0913 184646 – 0989 636490

ĐÔNG BẮC

 • Lịch trình: Sài Gòn – Buôn Ma Thuột
 • Giờ xuất bến: Sài Gòn 4h45 Buôn Ma Thuột 19h45
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  0909 561662

NAM HOA

 • Lịch trình: Sài Gòn – Buôn Ma Thuột – Phước An – NT 179 – Ea Kar – Km62
 • Giờ xuất bến: Liên hệ
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  0262 3613613 – 0262 3522533 – 0932 508787 – 0932 509595

VƯƠNG CHI

 • Lịch trình: Hà Nội – Đăk Lăk
 • Giờ xuất bến: Buôn Ma Thuột 6h-9h Giáp Bát 6h-9h
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  0262 3866041 – 0914 288977 – 0914 091577

PHƯƠNG HỒNG TRANG

 • Lịch trình: Sài Gòn – Buôn Hồ
 • Giờ xuất bến: Sài Gòn 18h30-19h30 Buôn Hồ 18h30-19h30
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  0262 3874353

BẢY ÁNH

 • Lịch trình: Sài Gòn – Buôn Hồ
 • Giờ xuất bến: 19h30
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  0262 3874355 – 0905 074355 – 0984 770775

NAM HOA

 • Lịch trình: Phước An – Ea Kar – Đà Nẵng – Huế
 • Giờ xuất bến: Liên hệ
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  0262 3521674 – 0905 191747 – 0935 191747

THANH KHUÊ

 • Lịch trình: Sài Gòn – Buôn Ma Thuột – Cư Mgar
 • Giờ xuất bến: Liên hệ
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  0262 3957957 – 028 39916694

ANH KHOA

 • Lịch trình: Sài Gòn – Buôn Ma Thuột
 • Giờ xuất bến: Sài Gòn 9h-21h-21h30-22h
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  028 38393939 – 0262 3848484

LIÊN MINH

 • Lịch trình: Sài Gòn – Buôn Ma Thuột
 • Giờ xuất bến: 6h30
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  0905 053786 – 0905 794040

HỒNG ANH

 • Lịch trình: Đăk Lăk – Hà Nội
 • Giờ xuất bến: Đăk Lăk 7h sáng ngày chẵn âm lịch Mỹ Đình 9h sáng ngày chẵn âm lịch
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  0262 3637153 – 0903 575665 – 0982 303030 – 0942 103030

TRƯỜNG SƠN

 • Lịch trình: Sài Gòn – Buôn Ma Thuột
 • Giờ xuất bến: Liên hệ
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  0262 3936936 – 028 35036851 – 0905 414415

CƯỜNG NY

 • Lịch trình: Sài Gòn – Eah Leo (Đăk Lăk)
 • Giờ xuất bến: Sài Gòn 19h30 Eah Leo 19h
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  0982 771886 – 0972 908908

THIỆN NGA

 • Lịch trình: Sài Gòn – Buôn Trấp
 • Giờ xuất bến: 19h-20h
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  0914 090260 – 0905 196950

CƯỜNG EM

 • Lịch trình: Đăk Lăk – Hà Nội
 • Giờ xuất bến: Liên hệ
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  0262 6292948 – 0914 052929

ĐỨC THÂN

 • Lịch trình: Đăk Lăk – Hà Nội
 • Giờ xuất bến: Giáp Bát 8h (ngày 3-8-13-18-23-28 âm lịch) Mỹ Đình 8h (ngày 1-5-9-13-17-21-25-29) âm lịch Đăk Lăk 8h (ngày 1-3-6-7-11-15-16-19-21-23-26-27-29)
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  0262 3813631 – 0906 472125 – 0973 300444 – 0914 075155

TRUNG

 • Lịch trình: Buôn Ma Thuột – Phan Thiết
 • Giờ xuất bến: Buôn Ma Thuột 6h Phan Thiết 5h45
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  0262 3854759 – 0913 487449

KUMHO SAMCO

 • Lịch trình: Sài Gòn – Buôn Ma Thuột
 • Giờ xuất bến: Sài Gòn 9h-10h-12h-14h-20h30-21h-21h30-22h Buôn Ma Thuột 8h-9h-10h-11h-14h30-20h30-21h-21h30-22h
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  0262 3999898 – 028 35112112
 • Khung cảnh như trời Tây ở bảo tàng cà phê
 • Xe khách đi Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
 • 4 ngọn thác hùng vĩ của Đắk Lắk
 • Các món ăn ngon ở Buôn Ma Thuột
 • Kinh nghiệm du lịch Buôn Ma Thuột
 • 24h không chán ở Buôn Ma Thuột
 • Homestay ở Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Cho thuê xe máy Buôn Ma Thuột
Địa chỉ: 257/9 Mai Hắc Đế, Tân Thành, Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk LắkĐiện thoại: 097 908 18 48

BẢY ÁNH

 • Lịch trình: Vũng Tàu – Sài Gòn – Buôn Ma Thuột – Buôn Hồ
 • Giờ xuất bến: Vũng Tàu 17h30 Buôn Hồ 17h30
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  0254 3624624 – 0500 3839839 – 0913 464541

MINH VƯƠNG

 • Lịch trình: Hà Nội – Đăk Lăk
 • Giờ xuất bến: Giáp Bát 8h (các ngày 7-17-27-02-12-22) Đăk Lăk 8h các ngày (5-15-25-10-20-30)
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  0262 3866041 – 0905 865473 – 0914 288977

CAO NGUYÊN

 • Lịch trình: Hà Nội – Đăk Lăk
 • Giờ xuất bến: 6h-9h
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  0262 3866025 – 0905 866025 – 0905 545122

THẢO LAN

 • Lịch trình: Sài Gòn – Buôn Hồ
 • Giờ xuất bến: Liên hệ
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  028 38498498 – 0262 3573573

TÁM Ế

 • Lịch trình: Sài Gòn – Buôn Ma Thuột – Phước An
 • Giờ xuất bến: Sài Gòn 21h Phước An 20h
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  0932 505878 – 0979 101686

HẢI CƯỜNG

 • Lịch trình: Đăk Lăk – Hà Nội
 • Giờ xuất bến: 8h00
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  0262 3506506 – 0914 071716- 0913 487087

ANH PHỤNG

 • Lịch trình: Eah Leo – Sài Gòn
 • Giờ xuất bến: Eah Leo 18h30 Sài Gòn 19h
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  0989 448779 – 0262 6333379 – 0905 499489

CƯỜNG EM

 • Lịch trình: Đăk Lăk – Sài Gòn
 • Giờ xuất bến: Liên hệ
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  0262 6292948 – 0914 052929

HÒA HIỆP

 • Lịch trình: Cà Mau – Buôn Ma Thuột
 • Giờ xuất bến: Cà Mau 16h50-17h20 Buôn Ma Thuột 15h-16h30
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  0906 789166 – 0943 108717

THÚY HỘ

 • Lịch trình: Hà Nội – Đăk Lăk
 • Giờ xuất bến: Buôn Ma Thuột 6h20-7h Giáp Bát 7h-11h
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  0934 934794 – 0942 434879

DUNG NGHĨA

 • Lịch trình: Sài Gòn – Buôn Ma Thuột
 • Giờ xuất bến: Sài Gòn 11h-12h-19h-20h Buôn Ma Thuột 8h-9h20h-21h
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  028 38461776 – 0914 002929 – 0262 3890890

ANH THẮNG

 • Lịch trình: Sài Gòn – M Đrăk
 • Giờ xuất bến: Sài Gòn 20h30 M Đrăk 19h30
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  0262 3858286 – 0905 858286 – 0987 319495 – 0906 858286

TƯ THẢO

 • Lịch trình: Sài Gòn – Buôn Hồ
 • Giờ xuất bến: 19h30
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  0976 555777 – 0936 444777

ANH KHÔI

 • Lịch trình: Đăk Lăk – Hà Nội
 • Giờ xuất bến: Đăk Lăk 6h30 Mỹ Đình 8h (các ngày chẵn âm lịch)
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  0919 472539 – 0913 433989

HÙNG

 • Lịch trình: Buôn Ma Thuột – Phan Thiết
 • Giờ xuất bến: Buôn Ma Thuột 6h Phan Thiết 5h45
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  0262 3811653 – 0914 055744

Nhà xe Thành Dũng

 • Lịch trình: Hà Tiên – Kiên Giang đi Đắk Lắk – Gia Lai và Ngược lại
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại: 0982 424 510 – 0918 493 295

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.