Xe khách tại Cà Mau

NGỌC GIÀU

 • Lịch trình: Cà Mau – Châu Đốc
 • Giờ xuất bến: Cà Mau 4h20 Châu Đốc 5h30
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  0913 762769

HÒA HIỆP

 • Lịch trình: Cà Mau – Long Hải
 • Giờ xuất bến: Cà Mau 18h30 Long Hải 15h30
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  0907 444414

VĂN VĨNH

 • Lịch trình: Cà Mau – Phước Long (Bình Phước)
 • Giờ xuất bến: Cà Mau 18h45 Phước Long 15h
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  0290 3565032 – 0918 053585 – 0913 952814

MINH HỒNG

 • Lịch trình: Cà Mau – Cao Lãnh (Đồng Tháp)
 • Giờ xuất bến: Cà Mau 7h30 Cao Lãnh 4h30
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  0290 3847944 – 0939 108182 – 0982594464

CƯỜNG HINH

 • Lịch trình: Kim Sơn – Sài Gòn – Cà Mau
 • Giờ xuất bến: Kim Sơn 3h ngày 8-18-28 âm lịch Cà Mau 16h ngày 2-12-22 âm lịch
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  0229 3862568 – 0229 3722527 – 0912 974256 – 0916 806817

TUẤN HƯNG

 • Lịch trình: Sài Gòn/Cần Thơ – Cà Mau
 • Giờ xuất bến: Liên hệ
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  028 39636363 – 0292 3769769 – 0290 3667788

TUẤN HIỆP

 • Lịch trình: Cà Mau – Đà Lạt
 • Giờ xuất bến: Cà Mau 18h Đà Lạt 12h
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  0946 492492

KUMHO SAMCO

 • Lịch trình: Sài Gòn – Cà Mau
 • Giờ xuất bến: Sài Gòn 8h30-10h45-19h30-20h30-21h30 Cà Mau 8h15-9h15-20h15-21h15-22h15
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  028 35112112

HẢO

 • Lịch trình: Sài Gòn – Cà Mau
 • Giờ xuất bến: Sài Gòn 5h30 đến 21h Cà Mau 6h đến 21h
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  0290 3567606 – 0919 940990 – 028 39552755/39552959

VĂN VĨNH

 • Lịch trình: Cà Mau – Bà Rịa
 • Giờ xuất bến: Cà Mau 17h30 Bà Rịa 15h
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  0290 3565032 – 0918 053585 – 0913 952814

HUY HOÀNG

 • Lịch trình: Nghĩa Hưng – Ninh Bình – Sài Gòn – Cần Thơ – Cà Mau
 • Giờ xuất bến: Nghĩa Hưng 2h ngày 06-16-26 âm lịch Cà Mau 14h ngày 01-10-20 âm lịch
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  0229 3862749 – 0918 029379

TUẤN HIỆP

 • Lịch trình: Cà Mau – Long Hải
 • Giờ xuất bến: 18h30 Long Hải 15h30
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  0919 557950

TRƯỜNG DUY

 • Lịch trình: Giao Thủy – Nam Định – Sài Gòn – Cần Thơ – Cà Mau
 • Giờ xuất bến: Giao Thủy 5h15 (ngày 2-4-8-10-14-18-20-24-26 âm lịch) Cà Mau 17h15 (ngày 4-6-10-12-16-20-22-26-28 âm lịch)
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  0228 3829999 – 0228 3927071 – 0985 868333 – 0974 757575

PHƯƠNG THẢO

 • Lịch trình: Sài Gòn/Cần Thơ – Cà Mau
 • Giờ xuất bến: Bến xe Miền Tây 0h30-4h30-7h-9h-11h-13h30-17h-19h30-21h30 Cà Mau 0h30-8h30-9h30-10h30-13h30-15h30-20h30-21h30-22h30 Cần Thơ 1h00-23h00
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  028 3835 3495 – 028 37521636 – 0292 3765656 – 0290 3567599 – 0290 3567598

THẢO BẰNG

 • Lịch trình: Ba Tri/Bến Tre – Cà Mau
 • Giờ xuất bến: Ba Tri 8h30 Bến Tre 7h Cà Mau 8h-9H20
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  0275 3850354 – 0913 721721 – 0919 378272

MINH CHÂU

 • Lịch trình: Sài Gòn – Cà Mau
 • Giờ xuất bến: Cà Mau 6h30 Bến xe miền Tây 3h30
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  0972 818182 – 0919 178177 – 0986 494088

PHƯỚC THÀNH

 • Lịch trình: Cà Mau – Trị An – Tân Phú
 • Giờ xuất bến: Cà Mau 18h-18h50 Trị An 18h Tân Phú 16h
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  0290 3660101

TUẤN HIỆP

 • Lịch trình: Cà Mau – Biên Hòa – Vĩnh Cửu
 • Giờ xuất bến: Cà Mau 17h Vĩnh Cửu 17h
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  0933 100002

ĐỒNG PHƯỚC

 • Lịch trình: Tây Ninh – Cà Mau
 • Giờ xuất bến: Tây Ninh 17h30 Cà Mau 19h15
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  0276 3812667 – 0276 3625895 – 0903 007107

PHÁT TÀI

 • Lịch trình: Kim Sơn – Cà Mau
 • Giờ xuất bến: Kim Sơn 3h sáng các ngày 1-10-20 âm lịch Cà Mau 14h các ngày 4-14-24 âm lịch
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  0229 3730717 – 0979 754709 – 085 7017279

KIM NGÂN

 • Lịch trình: Sài Gòn – Cà Mau
 • Giờ xuất bến: Liên hệ
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  028 39031432 – 0919 103721 – 0290 3833122 – 0913 986525

NĂM HIỀN

 • Lịch trình: Cà Mau – Long Khánh
 • Giờ xuất bến: Cà Mau 20h Long Khánh 2h
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  0919 449119 – 0918 466831

NGỌC HÀ

 • Lịch trình: Tri Tôn – Chi Lăng – Núi Cấm – Cà Mau
 • Giờ xuất bến: Tri Tôn 4h15 Cà Mau 5h40
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  0296 3872545 – 0918 441559 – 0974 588218 – 0913 620948 – 0918 084463

HÒA HIỆP

 • Lịch trình: Cà Mau – Phan Thiết
 • Giờ xuất bến: Cà Mau 19h Phan Thiết 16h30
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  0937 383767 – 0938 595767

ĐÌNH VỊ

 • Lịch trình: Nghĩa Hưng – Nam Định – Sài Gòn – Cà Mau
 • Giờ xuất bến: Nghĩa Hưng 2h các ngày 2-12-22 âm lịch Cà Mau 14h các ngày 6-16-26 âm lịch
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  0228 3872221 – 0949 377999

PHƯỚC THỌ

 • Lịch trình: Cầu Ngang – Mỹ Long (Trà Vinh) – Cà Mau
 • Giờ xuất bến: Cầu Ngang 3h30 Cà Mau 6h10
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  0294 3850131 – 0913 937724 – 0918 718098

DUY PHÚ

 • Lịch trình: Giao Thủy – Sài Gòn – Cà Mau
 • Giờ xuất bến: Giao Thủy 13h các ngày 08-18-28 âm lịch Cà Mau 12h các ngày 01-11-21 âm lịch
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  083 3459293 – 0913 167280 – 0912 455485

PHƯỚC THÀNH

 • Lịch trình: Cà Mau – Gò Công (Tiền Giang)
 • Giờ xuất bến: Cà Mau 8h40 Gò Công 4h30
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  0947 375257 – 0947 701301

YẾN HÙNG

 • Lịch trình: Sài Gòn – Cà Mau
 • Giờ xuất bến: 7h đến 22h
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  028 38565846 – 0913 725 825 – 0290 3835563 – 0913 690882

NGỌC GIÀU

 • Lịch trình: Cà Mau – Thạnh Phú (Bến Tre)
 • Giờ xuất bến: Cà Mau 8h45 Thạnh Phú 7h
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  0919 214478 – 0918 492767

HÒA HIỆP

 • Lịch trình: Cà Mau – La Gi
 • Giờ xuất bến: Cà Mau 20h La Gi 16h
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  0290 3554567 – 0948 022226 – 0948 022228

HÒA THUẬN

 • Lịch trình: Cà Mau – Bình Dương
 • Giờ xuất bến: Cà Mau 8h-19h50 Bến Cát 3h-19h
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  0908 608001 – 0918 731379 – 0913 165369 – 0947 565456 – 0985 999062

THÀNH TRUNG

 • Lịch trình: Nghĩa Hưng – Hải Hậu – Nam Định – Sài Gòn – Cà Mau
 • Giờ xuất bến: Nghĩa Hưng 6-16-26 âm lịch Cà Mau các ngày 9-19-29 âm lịch
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  0290 3567453 – 0912 273362 – 0912 450910

TÂN THANH NHÀN

 • Lịch trình: Tây Ninh – Cần Thơ – Cà Mau
 • Giờ xuất bến: Tây Ninh 1h30-3h40 Cà Mau 2h30-17h40
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  0913 134553 – 0909 155776

PHƯƠNG ANH

 • Lịch trình: Cà Mau – Xuyên Mộc
 • Giờ xuất bến: Cà Mau 19h30 Xuyên Mộc 15h
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  0906 979784

MƯỜI LÂM

 • Lịch trình: Gò Công (Tiền Giang) – Cà Mau
 • Giờ xuất bến: Gò Công 4h30 Cà Mau 8h30
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  0913 871573

HOÀNG THÌN

 • Lịch trình: Kim Sơn – Sài Gòn – Cà Mau
 • Giờ xuất bến: Kim Sơn 6-16-26 âm lịch Cà Mau 9-19-29 âm lịch
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  0229 3862228 – 0913 370186 – 0904 506402

XUÂN TRANG

 • Lịch trình: Đồng Nai – Phương Lâm – Cà Mau
 • Giờ xuất bến: Tân Phú 2h Phương Lâm 18h Cà Mau 1h30-17h40-18h
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  0251 3851995 – 0946 577979 – 0913 726314 – 0947 767979

PHƯỚC HƯNG

 • Lịch trình: Cà Mau – Bến Cát – Chơn Thành
 • Giờ xuất bến: Cà Mau 6h20-18h30 Bến Cát 3h-17h30 Chơn Thành 16h30
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  0913 844490 – 0918 807270

THANH HÙNG

 • Lịch trình: Sài Gòn – Cà Mau
 • Giờ xuất bến: Liên hệ
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  0918 282707 – 0936 282707

MỸ HIỀN

 • Lịch trình: Cà Mau – Bình Dương
 • Giờ xuất bến: Cà Mau 8h Bình Dương 8h
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  0918 647264 – 0919 954924

CƯỜNG TỐT

 • Lịch trình: Kim Sơn – Sài Gòn – Cà Mau
 • Giờ xuất bến: Kim Sơn 2-12-22 âm lịch Cà Mau 6-16-26 âm lịch
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  0942 862441 – 0913 051027

GIÁP DIỆP

 • Lịch trình: Sài Gòn – Cà Mau
 • Giờ xuất bến: Cà Mau 19h15-21h Bến xe miền Tây 18h30 Bến xe miền Đông 7h
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  0939 566166 – 0903 684191 – 0913 984158

THANH HUY

 • Lịch trình: Đồng Nai – Long Khánh – Cà Mau
 • Giờ xuất bến: Long Khánh 2h-7h15 Cà Mau 2h-20h
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  0913 171034 – 0915 751561

NGỌC LUYẾN

 • Lịch trình: Kim Sơn – Sài Gòn – Cà Mau
 • Giờ xuất bến: Kim Sơn 3h các ngày 1-10-20 âm lịch Cà Mau 10h các ngày 4-14-24 âm lịch
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  0229 3730526 – 0912 607331 – 0913 882485

HOÀNG XUÂN

 • Lịch trình: Sài Gòn/Bạc Liêu – Cà Mau
 • Giờ xuất bến: Liên hệ
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  028 38337101 – 028 37510281 – 0291 3955955 – 0290 3567567

TRẦN TÍNH

 • Lịch trình: Cà Mau – Châu Đốc
 • Giờ xuất bến: Cà Mau 3h30 Châu Đốc 4h30
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  0913 184348 – 0913 766310

HÒA HIỆP

 • Lịch trình: Cà Mau – Buôn Ma Thuột
 • Giờ xuất bến: Cà Mau 16h50-17h20 Buôn Ma Thuột 15h-16h30
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  0906 789166 – 0943 108717

VĂN VĨNH

 • Lịch trình: Cà Mau – Cầu Ngang – Mỹ Long
 • Giờ xuất bến: Cà Mau 6h10 Cầu Ngang 3h30
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  0290 3565032 – 0918 053585 – 0913 952814

VĂN VĨNH

 • Lịch trình: Cà Mau – Trà Vinh
 • Giờ xuất bến: Cà Mau 4h30-7h15 Trà Vinh 5h10-8h20
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  0290 3565032 – 0918 053585 – 0913 952814

HÒA HIỆP

 • Lịch trình: Cà Mau – Đà Lạt
 • Giờ xuất bến: Cà Mau 19h40 Đà Lạt 14h
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  0947 491491

MỸ HẰNG

 • Lịch trình: Sài Gòn – Thới Bình (Cà Mau)
 • Giờ xuất bến: Liên hệ
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  028 36106187 – 0918 163857 – 0290 3833178 – 0903 324759

NGỌC HÀ

 • Lịch trình: Tri Tôn – Chi Lăng – Núi Cấm – Cà Mau
 • Giờ xuất bến: Tri Tôn 4h15 Cà Mau 5h40
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  0296 3872545 – 0918 441559 – 0974 588218 – 0913 620948 – 0918 084463

HÒA HIỆP

 • Lịch trình: Cà Mau – Vũng Tàu
 • Giờ xuất bến: Cà Mau 19h30 Vũng Tàu 16h30
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  0909 155554

TUẤN HIỆP

 • Lịch trình: Cà Mau – Bà Tô – Xuyên Mộc
 • Giờ xuất bến: Cà Mau 19h30 Xuyên Mộc 15h30
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  0943 588881

THẾ LONG

 • Lịch trình: Sài Gòn – Cà Mau
 • Giờ xuất bến: 7h-19h
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  028 62606343 – 0907 633996

HÒA HIỆP

 • Lịch trình: Cà Mau – Biên Hòa
 • Giờ xuất bến: Cà Mau 18h40 Biên Hòa 15h30
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  0909 439844

LÊ VỐN

 • Lịch trình: Cà Mau – Rạch Sỏi/Hà Tiên
 • Giờ xuất bến: Liên hệ
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  0918 157742 – 0949 682654 – 0906 070221

TUẤN HIỆP

 • Lịch trình: Cà Mau – Vũng Tàu
 • Giờ xuất bến: Cà Mau 19h30 Vũng Tàu 16h30
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  0943 588882

VÂN THUẬN

 • Lịch trình: Sài Gòn – Cà Mau
 • Giờ xuất bến: Liên hệ
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  028 3502 0363 – 0918 132726 – 0290 382 8308 – 0918 132726

THANH BÌNH

 • Lịch trình: Tân Uyên – An Phú (Bình Dương) – Cà Mau
 • Giờ xuất bến: An Phú, Tân Uyên 4h-5h-18h Cà Mau 5h-9h16h-19h
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  0290 3845176 – 0919 646097 – 0917 940999 – 0918 228282

PHƯỚC HƯNG

 • Lịch trình: Cà Mau – Bình Dương – Đồng Xoài
 • Giờ xuất bến: Cà Mau 6h20-18h30 Bình Dương 4h30-7h-18h
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  0913 844490 – 0918 807270

PHƯƠNG ANH

 • Lịch trình: Cà Mau – Sài Gòn
 • Giờ xuất bến: Liên hệ
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  0290 3581109 – 0918 797788 – 0917 177288

THANH MỸ

 • Lịch trình: Cà Mau – Tây Ninh
 • Giờ xuất bến: Cà Mau 17h20-19h Tây Ninh 17h30-1h
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  0913 763053 – 0903 039101

NGỌC GIÀU

 • Lịch trình: Cà Mau – Ba Tri (Bến Tre)
 • Giờ xuất bến: Cà Mau 18h Ba Tri 17h
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  0919 789979 – 0913 762769 – 0947 055111

KIM YẾN

 • Lịch trình: Cà Mau – Bạc Liêu – Cần Thơ – Sài Gòn
 • Giờ xuất bến: 21h
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  028 62783225 – 0915 756777 – 0290 3827613

THÀNH CHÂU

 • Lịch trình: Sài Gòn – Cà Mau
 • Giờ xuất bến: Cà Mau 22h30 Bến xe miền Tây 19h30
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  0290 3833454 – 0916 692234 – 0913 651036

NHƯỢNG LÀNH

 • Lịch trình: Kim Sơn – Sài Gòn – Cà Mau
 • Giờ xuất bến: Kim Sơn 8-18-28 âm lịch Cà Mau 11-21-30
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  0229 3731070 – 0912 453437

VĂN VĨNH

 • Lịch trình: Cà Mau – Bù Đăng (Bình Phước)
 • Giờ xuất bến: Cà Mau 17h50 Bù Đăng 16h
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  0290 3565032 – 0918 053585 – 0913 952814

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *