Xe khách tại Bến Tre

XUÂN HIẾU

 • Lịch trình: Xuân Lộc (Đồng Nai) – Thạnh Phú (Bến Tre)
 • Giờ xuất bến: Xuân Lộc 5h30 Thạnh Phú 7h30
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  038 2266221 – 0909 601667 – 0902 838080

THẢO BẰNG

 • Lịch trình: Bến Tre – Phan Thiết
 • Giờ xuất bến: Bến Tre 6h50 Phan Thiết 2h20
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  0275 3822092 – 0914 716869 – 0908 887764

NGỌC GIÀU

 • Lịch trình: Cà Mau – Thạnh Phú
 • Giờ xuất bến: Cà Mau 8h45 Thạnh Phú 7h
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  0919 214478 – 0918 492767

ĐỒNG TIẾN

 • Lịch trình: Bến Tre – Gia Nghĩa
 • Giờ xuất bến: Bến Tre 5h Gia Nghĩa 4h
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  0275 3822206 – 0918 484357 – 0918 417698

DUYÊN CHỨC

 • Lịch trình: Bến xe Tân Phú 125 – Bến Tre
 • Giờ xuất bến: Tân Phú 125 5h30 Bến Tre 6h30
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  0913 684957 – 0918 312004

NGỌC GIÀU

 • Lịch trình: Cà Mau – Ba Tri (Bến Tre)
 • Giờ xuất bến: Cà Mau 18h Ba Tri 17h
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  0919 789979 – 0913 762769 – 0947 055111

THẢO CHÂU

 • Lịch trình: Sài Gòn – Bến Tre
 • Giờ xuất bến: Sài Gòn Từ 5h đến 19h30 Bến Tre 3h30 đến 19h30
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  028 38351917 – 0903 337600 – 0275 3837837

XUÂN HIẾU

 • Lịch trình: Phương Lâm (Đồng Nai) – Bình Đại (Bến Tre)
 • Giờ xuất bến: Liên hệ
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  038 2266221

THẢO BẰNG

 • Lịch trình: Bến Tre – Cà Mau
 • Giờ xuất bến: Bến Tre 7h Cà Mau 8h
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  0275 3822092 – 0914 716869 – 0908 887764

BẢY NGHĨA

 • Lịch trình: Biên Hòa – Bến Tre
 • Giờ xuất bến: Biên Hòa 5h30 Bến Tre 12h45
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  0936 152763 – 0917 767929

MAI LINH

 • Lịch trình: Sài Gòn – Bến Tre
 • Giờ xuất bến: Sài Gòn 7h00-8h30-10h00-12h00-13h30-15h30-18h30 Bến Tre 6h00-7h30-9h30-11h00-13h00-15h00-16h00
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  028 39393939

THẢO BẰNG

 • Lịch trình: Bến Tre – Hà Tiên
 • Giờ xuất bến: Bến Tre 7h30 Hà Tiên 7h05
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  0275 3822092 – 0914 716869 – 0908 887764

CÔNG TẠO

 • Lịch trình: Sài Gòn – Thạnh Phú (Bến Tre)
 • Giờ xuất bến: Sài Gòn 6h Thạnh Phú 8h50
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  028 38911843 – 036 3625592 – 0985 848138

HIỆP

 • Lịch trình: Bến Tre – Cần Thơ
 • Giờ xuất bến: Bến Tre 13h30 Cần Thơ 8h
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  0915 726570 – 0973 573793

THẢO BẰNG

 • Lịch trình: Ba Tri (Bến Tre) – Cà Mau
 • Giờ xuất bến: Ba Tri 8h30 Cà Mau 9h20
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  0275 3822092 – 0914 716869 – 0908 887764

NHƯ Ý

 • Lịch trình: Bến Tre – Bình Dương
 • Giờ xuất bến: Bến Tre 7h30 Bình Dương 12h30
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  0913 110501

ĐỒNG TIẾN

 • Lịch trình: Bến Tre – Phước Long
 • Giờ xuất bến: Bến Tre 5h20-7h Phước Long 5h20-6h
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  0275 3822206 – 0918 484357 – 0918 417698

XUÂN HIẾU

 • Lịch trình: Long Khánh – Bến Tre
 • Giờ xuất bến: Liên hệ
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  0909 601667 – 0902 838080

ĐINH MINH DANH

 • Lịch trình: Sài Gòn – Bến Tre – Mỏ Cày – Thạnh Phú
 • Giờ xuất bến: Bến xe miền Đông 6h30 Thạnh Phú 8h50
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  0918 176180 – 037 7983395 – 0933 561656

THUẬN HƯNG

 • Lịch trình: Bến Tre – Bảo Lộc
 • Giờ xuất bến: Bến Tre 6h45 Bảo Lộc 4h45
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  0275 3815614 – 0988 665282 – 0983 512142

THỊNH PHÁT

 • Lịch trình: Sài Gòn – Bến Tre
 • Giờ xuất bến: Từ 5h đến 18h30
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  028 38303042 – 0913 965050 – 0275 3561561

HỒNG PHƯỢNG

 • Lịch trình: Sài Gòn – Bến Tre – Ba Tri – Cảng Tiệm Tôm
 • Giờ xuất bến: Sài Gòn 7h-10h-12h-15h Ba Tri 5h-7h-12h-15h
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại:
  028 39613794 – 0913 965242 – 0275 3857785

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.